รับแปลภาษา

ให้บริการรับแปลภาษาไทย – อังกฤษ และ อังกฤษ – ไทย ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมมีดังนี้

ข้อมูลที่ต้องการให้ เป็นไฟล์ Word หรือ Excel

ขั้นตอนการทำงาน

1. ติดต่อมาที่  www.treranan.com ผ่านช่องทาง

– mail: aew.tre@gmail.com
– Line : aewtre
– Mobile: 0885279218(เปิ้ล) , 0885279107(นันท์)

2. พูดคุย ทำความเข้าใจถึงการทำงานให้ตรงกัน สรุปงาน (หากเป็นงานแก้ไข รบกวนสรุปงานมาเป็นเอกสาร MS word เพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน)
3. ทางเราจะทำใบเสนอราคา ระยะเวลาการทำงาน พร้อมแนบเอกสารข้อตกลงใช้บริการแปลภาษา
4. เซ็นอนุมัติใบเสนอราคา และข้อตกลงใช้บริการแปลภาษา พร้อมชำระค่ามัดจำค่าบริการ 50%
5. ส่งมอบงาน ตรวจสอบงานผ่านช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้
6. งานผ่านการ Approve ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ อีก 50%
7. ส่งมอบงานจริง ตามช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้

วิธีส่งงานและรับงาน

1. สามารถส่ง-รับไฟล์งานผ่าน FTP
2. สามารถส่ง-รับไฟล์งานผ่าน aew.tre@gmail.com
3. สามารถนัดเจอ ณ สถานที่ใกล้เคียงรถไฟฟ้าเพื่อส่งไฟล์เป็นเอกสาร , แผ่น CD ,Harddrive

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา treranan.com จะทำงานด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น