รับจดโดเมนและโฮสติ้ง

Treranan Design  ได้รับทำเว็บไซต์ พร้อมจดโดเมนและโฮสติ้ง ในราคาเดียวคือ ปีละ 2,000 บาท โดยมีแพคเกจให้เลือกดังนี้

— รับจดโดเมนเนม และ เช่าโฮสติ้งในกรณี ที่ลูกค้าใช้บริการออกแบบเว็บไซต์กับเรา —

  • พื้นที่ 10 GB Unlimited DataTransfer
  • พื้นที่ 20 GB Unlimited Email & Database

โดเมน (Domain Name) คือ  ชื่อเว็บไซต์ เช่น www.treranan.com เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำและนำไปใช้งานได้ง่ายในการเข้าชมของผู้ใช้

  • เมน 2 ระดับมีลักษณะดังนี้  hotmail.com , treranan.com , abc.net เป็นต้น  โดยโดเมนแบบนี้จะประกอบด้วยชื่อโดเมน และตัวย่อที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายจุด  คือคำย่อของประเภทองค์กร
    ประเภทองค์กร

Com  –  กลุ่มองค์กรการค้า
Edu   –  กลุ่มการศึกษา
Gov   – กลุ่มองค์กรรัฐบาล
Mit    –  กลุ่มองค์กรการทหาร
Net    –  กลุ่มการบริการเครือข่าย
Org    –  กลุ่มองค์กรอื่นๆ

  • โดเมน 3 ระดับ มีลักษณะดังนี้ zzz.co.th , aaa.go.th เป็นต้น  จะประกอบด้วย  ชื่อโดเมน , ตัวย่อที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายจุดใช้ระบุประเภทขององค์กรแต่มีรูปแบบแตกต่างจากคำย่อที่ใช้ 2 ระดับ และตัวย่อที่ระบุประเทศที่ก่อตั้งขององค์กรนั้นๆ  ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าในอเมริกานั้นจะใช้ตัวย่อของประเภทองค์กรเป็นตัวอักษร 3 ตัว microsolf.com  ในกรณีที่ประเทศอื่นๆเช่นบ้านเราจะมีเพียงแค่ 2 ตัว เช่น moe.go.th
    ประเภทขององค์กร

.go          หน่วยงานรัฐบาล
.ac           สถาบันการศึกษา
.co           องค์กรธุรกิจ
.or           องค์กรอื่นๆ

โฮสติ้ง (Hosting) คือ เป็นพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ โดยจะฝากเว็บไซต์ของตนเองไว้กับผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ (HSP: Hosting Service Provider) เพื่อให้เว็บไซต์ ออนไลน์อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชม.

สิ่งที่ลูกค้าควรจัดเตรียมไว้สำหรับจดโดเมน

ชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 2 – 3 ชื่อ
เช่น เปิดธุรกิจก่อสร้าง อาจจะตั้งชื่อที่มีคำว่า Construction
เปิดธุรกิจขายไส้กรอก อาจจะตั้งชื่อที่มีคำว่า Sausage

ขั้นตอนการทำงาน

1. ติดต่อมาที่  www.treranan.com ผ่านช่องทาง

– mail: aew.tre@gmail.com
– Line : aewtre
– Mobile: 0885279218(เปิ้ล) , 0885279107(นันท์)

2. พูดคุย ทำความเข้าใจถึงการทำงานให้ตรงกัน สรุปงาน(หากเป็นงานแก้ไข รบกวนสรุปงานมาเป็นเอกสาร MS word เพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน)
3. ทางเราจะทำใบเสนอราคา ระยะเวลาการทำงาน พร้อมแนบเอกสารข้อตกลงใช้บริการทำเว็บไซต์
4. เซ็นอนุมัติใบเสนอราคา และข้อตกลงใช้บริการทำเว็บไซต์ พร้อมชำระค่ามัดจำค่าบริการ 50%
5. ส่งมอบงาน ตรวจสอบงานผ่านช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้
6. งานผ่านการ Approve ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ อีก 50%
7. ส่งมอบงานจริง ตามช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้

 วิธีส่งงานและรับงาน

1. สามารถส่ง-รับไฟล์งานผ่าน FTP
2. สามารถส่ง-รับไฟล์งานผ่าน aew.tre@gmail.com
3. สามารถนัดเจอ ณ สถานที่ใกล้เคียงรถไฟฟ้าเพื่อส่งไฟล์เป็นเอกสาร , แผ่น CD ,Harddrive

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา treranan.com จะทำงานด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น