สติ๊กเกอร์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์

ฉลาก (Label)
เป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีขนาดและเทคนิคการพิมพ์ที่แน่นอน ทั้งนี้ ขนาดและรูปแบบของ ฉลาก (Label) จะขึ้นอยู่กับ ภาพลักษณ์ และความเหมาะสม ของสินค้านั้นๆโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น แบบหลักๆตามวัสดุที่ใช้
1. ฉลากกันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่จำเป็นหรือมีโอกาส ที่จะต้องสัมผัสน้ำเช่น แก้ว ขวด ยาสระผม เป็นต้น
2. ฉลากไม่กันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่ไม่มีโอกาสสัมผัสโดนน้ำ หรือมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสน้อย เช่น ตุ๊กตา โทรศัพท์ เป็นต้น

 

สติ๊กเกอร์ (Sticker)
งานพิมพ์ฉลากสินค้า/สติ๊กเกอร์ตราสินค้า จะใช้ติดไปที่ตัวบรรจุภัณฑ์สินค้ามีรูปร่างและขนาดแล้วแต่การใช้งาน สติกเกอร์ในปัจจุบันใช้กันอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วไป เช่นสำหรับ อาหาร, ห้องเย็น, ป้ายราคาห้างสรรพสินค้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า,เครื่องสำอางค์, ยา, โรงพยาบาล, ของเล่น, ยานยนต์, อะไหล่, ติดขวดน้ำมันเครื่อง,ขวดแชมพู, สินค้าอุปโภคบริโภค, ป้ายโฆษณา,สำนักงาน ดังนั้นเราควรเลือกสติ๊กเกอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน