PRODUCT
HOME / PRODUCTS

เครื่องวัดพื้นที่ BestTech Adventure A1

GPS วัดที่ดินไร่ นา แปลงสำรวจ

เครื่องวัดพื้นที่ เบสท์ เทค Adventure A1 จิ๋วแต่แจ๋ว กับฟังก์ชั่นเกินราคา ทั้งวัดพื้นที่ วัดระดับความสูง ความเร็ว ความกดอากาศ ใช้วัดพื้นที่ ไร่ นา หน่วยการวัดเป็น ไร่ งาน ตารางวา สรุปเป็นจำนวนเงินได้ เมนูภาษาไทย (ลิขสิทธิ์) ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS สามารถเก็บพิกัดพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ ที่ทำการวัด ทั้งพื้นที่เว้าแหว่ง, พื้นที่สี่เหลี่ยม พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเหมาะสำหรับ ชาวไร่ ชาวนา รถเกี่ยว รถไถ รถแทรกเตอร์ เพื่อวัดขนาดไร่ นา งานรับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เช่น เหมาไร่อ้อย, ไร่มันสำปะหลัง สามารถจัดเก็บงานวัดพื้นที่ เพื่อใช้ดูข้อมูลพื้นที่ และราคาค่าจ้าง ในเพื่อใช้ในครั้งต่อ ไม่ต้องเสียเวลามาวัดพื้นที่เดิมอีก