NEWS & ACTIVITIES
HOME / NEWS & ACTIVITIES

งานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว

ออกบูธงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว คืนความสุขให้ชาวนา ณ วัดอินทาราม บ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
#ขอขอบคุณจังหวัดกาญจนบุรีและเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีที่ให้เราได้มีโอกาส เข้ารวมออกบูธในครั้งนี้ค่ะ

สินค้า
เครื่องวัดพื้นที่, GPS วัดพื้นที่
ข่าวสาร / กิจกรรม
งานแสดงเทคโนโลยีการเกษตร
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ
งานสมาร์ทฟาร์ม
งานสมาร์ทฟาร์ม
งานสมาร์ทฟาร์ม
งานสมาร์ทฟาร์ม