CAREER
HOME / CAREER
BestTech เกษตรกรก้าวหน้า เทคโนโลยีก้าวไกล
บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่นจำกัด เปิดรับสมัครบุคคากรที่มีความสามารถเข้าร่วมทีมกับ เราหลายตำแหน่งงาน ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน หรือประวัติการศึกษา มาได้ที่อีเมลล์ hr@besttechthailand.com หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-729-7099
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (รับสมัครด่วน) จำนวน 2 อัตรา
  • พนักงานส่งเอกสาร (Messenger) (รับสมัครด่วน) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานขาย จำนวน 5 อัตรา
  • ช่างเทคนิค (ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ขนาดเล็ก) จำนวน 1 อัตรา
  • ช่างติดตั้ง GPS ติดตามรถ จำนวน 5 อัตรา
  • เจ้าหน้าฝ่ายการตลาด จำนวน 2 อัตรา
  • ช่างเทคนิค (ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ขนาดเล็ก) จำนวน 2 อัตรา