ABOUT US
HOME / ABOUT US
บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ GPS ที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งให้ บริการติดตั้งและพัฒนาระบบ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของเกษตรกร หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป บริษัทฯ มีความคิดริเริ่มต้องการ จะช่วยเกษตรกรชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ที่ทำงานเกี่ยวกับการวัดคำนวณพื้นที่ ให้มี อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานง่าย มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ใช้งาน จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน โดยเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย อำนวยความสะดวกให้ กับชาวเกษตรกรอย่างแท้จริง
หลายองค์กรชั้นนำเลือก BestTech?
  • เราเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์อย่าง GPS ครบวงจร(One Stop Service)
  • ทีมงานพัฒนาซอฟแวร์มืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีทันสมัย
  • อุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ คุณภาพ มาตรฐานยุโรป
  • ผลิตภัณฑ์และบริการ มีความยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด
เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกร หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์ แก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิผล และตอบโจทย์ อย่างแท้จริง ...
มั่นใจกับสินค้าและบริการของ BestTech

นโยบายรับประกันสินค้า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการรับประกัน 1 ปีขึ้นไป (ระยะเวลา รับประกันขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า) ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจเช็ค ระยะเวลารับประกัน ตรวจสอบสถานะการส่งเคลม ได้อย่าง ชัดเจน เพียงลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในหน้าเว็บไซด์เพื่อรับ สิทธิบริการหลังการขายได้สะดวกยิ่งขึ้น การเคลมสินค้า สามารถส่งมาทางไปรณีย์หรือมาติดต่อที่ศูนย์บริการ ลูกค้าได้โดยตรง.

BestTech Service Center

ศูนย์บริการหลังการขาย BestTech มีที่ตั้งสำนักงานหลักทั้งที่ กรุงเทพและจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสามารถเดินทางมาติดต่อ ขอรับบริการทั้งในเรื่องของ วิธีการใช้งาน ปัญหาการใช้งานตัว ผลิตภัณฑ์ หรือสามารถส่งเคลมสินค้าทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ สำนักงานที่ให้ไว้และตรวจสอบสถานะจากเว็บไซด์ของบริษัท (www.besttechthailand.com) ได้โดยตรง

ซอฟต์แวร์อัพเดทฟรี

BestTech มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานที่ง่าย สะดวก และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง สินค้าทุกตัวของ ทางบริษัทลูกค้าสามารถนำมาอัพเดทซอฟต์แวร์ได้ฟรี ตลอดอายุการใช้งานที่ศูนย์บริการทุกสาขา